ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 31-08-2012
నిన్న నిఫ్టీ 50 sma 5255 వద్ద సపోర్ట్ తీసుకొని రివర్స్ కావడం  జరిగినది. ఆదే విధంగా  నిఫ్టీ  పతనం జరగాలి అంటే  50 sma 5255 బ్రేక్ జరిగి ట్రేడ్ కావడం జరగాలి. అదే విధంగా రెసిస్టన్స్ వచ్చి 20 sma 5333 మరియు  5348 పైన ట్రేడ్ కావడం జరగాలి.ఈ రోజు వెలువడనున్న GDP డేటా కూడా మార్కెట్ ను ప్రాభావితం చేస్తుంది. పై లెవల్లో   5348  స్టాప్ లాస్ తో సెల్ చేయడం క్రింది లెవల్లో   5255 స్టాప్ లాస్ తో బై చేయడం మంచిది.