ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 02-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 02-07-2013
నిఫ్టీ కీ రెసిస్టన్స్ 5865 పైన క్లోజ్ కావటం జరిగినది..కాబట్టి  క్రింది లెవల్లో వీలయినంత వరకు బయ్యింగ్ చేయటం మంచిది. అంటే 5865-5870 దరిదాపులో బయ్యింగ్ చేయటం మంచిది. ప్రస్తుతం రెసిస్టన్స్ 5930-5970 ఏరియాలో కలదు.  ఈ రెసిస్టన్స్  పైన టార్గెట్ 6130 వరకు కలదు.ఒకవేళ  సపోర్ట్ బ్రేక్ కావటం జరిగితే  సెల్లింగ్ చేయండి.