టాక్స్ సేవింగ్ ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్స్ నిజంగా ఆదాయపు పన్ను అదా చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయా ?


టాక్స్ సేవింగ్ ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్స్  నిజంగా ఆదాయపు  పన్ను అదా చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయా ?
చాలా మంది ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్ 80C ప్రకారం అదా చేయడానికి  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్స్   ఎన్నుకుంటారు.మీరూ నిజంగా ఈ విధంగా చేయడం వలన ఆదాయపు పన్ను అదా చేయవచ్చు అని అనుకుంటున్నారా ? ఈ విధమైన టాక్స్ సేవింగ్ పథకాల వలన ఆదాయపు పన్ను అదా చేయవచ్చా ?
ముందుగా టాక్స్ సేవింగ్  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్స్   అంటే ఏమిటో ఒక్కసారి చూద్దాం.
బ్యాంక్స్ టాక్స్ సేవింగ్ కోసం అందించే ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్స్   పథకాలు ఇవి.
వీటీ మీదా వడ్డీ రేటు వివిధ బ్యాంక్స్ లో వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది.
ఈ డిపాజిట్స్ మీరూ ఐదు సంవత్సరాల వరకు తిరిగి తీసుకోవడానికి వీలు లేదు.
మీరూ డిపాజిట్ చేసిన సంవత్సరం సెక్షన్ 80C ప్రకారం డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంపై ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పొందుతారు. మీకు ఈ వివరాలు అన్ని తెలిసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. నిజంగా ఈ డిపాజిట్స్ వలన మీరూ అదా చాయగలిగే ఆదాయపు పన్ను ఎంత  అనే విషయం మీరూ పదివేలు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వలన పొందే ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు మీకూ వర్తించే స్లాబ్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
10% స్లాబు ఐతే  మీరూ పొందే ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు Rs1030
20% స్లాబు ఐతే  మీరూ పొందే ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు Rs2060
30% స్లాబు ఐతే  మీరూ పొందే ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు Rs3090

ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీరూ అసలు మరియు వడ్డీ తిరిగి పొందుతారు.మీరూ పొందే వడ్డీ పై ఆదాయపు పన్ను చెల్లించాలి.   .
ఉదాహరణకు మీరూ మూడు నెలలకు ఒకసారి లెక్కించే పద్దతిలో పది వేలు  8.5%  చొప్పున డిపాజిట్ చేసినట్టు ఐతే  మీరూ కాలపరిమితి ముగిసిన అనంతరం  పొందే  మొత్తం Rs 15227 ఐతే   దానిలో వడ్డీ  5227  పై మీరూ ఆదాయపు పన్ను చెల్లించవలసి ఉంటుంది.మీరూ ఎంత  పన్ను చెల్లించవలసి ఉంటుంది అనేది మీ ఆదాయం ఏ స్లాబ్ పరిధిలో ఉంది అనే విషయం పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
10% స్లాబు ఐతే  మీరూ చెల్లించే ఆదాయపు పన్ను  Rs538
20% స్లాబు ఐతే  మీరూ చెల్లించే ఆదాయపు పన్ను  Rs 1076
30% స్లాబు ఐతే  మీరూ చెల్లించే ఆదాయపు పన్ను  Rs 1615
 ఒకవేళ మీరూ కనుక తక్కువ పన్ను స్లాబ్ పరిధిలో ఉంటె దీనివలన పెద్దగా ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు.అంతే కాకుండా మీ డిపాజిట చేసిన మొత్తం ఎట్టి పరిస్తుతులలో ఐదు సంవత్సరాల లోపు తిరిగి తీసుకోవడానికి వీలు కాదు. అత్యవసర పరిస్తుతులలో బ్యాంక్స్ కూడా ఎలాంటి ఈ డిపాజిట్స్ పై ఎలాంటి లోన్స్ అందించవు. కావున ఈ డిపాజిట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఒక్కటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి