ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 28-01-2015 to 30-01-2015ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్   28-01-2015 to 30-01-2015
ఈవారం  డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్ట్  ముగింపు ఉన్నందున  మార్కెట్ లో వోలటయిలిటి అధికంగా ఉండే అవకాశం కలదు. ప్రస్తుతం నిఫ్టీ కి ట్రెండ్ లైన్ రెసిస్టన్స్ 8930-8940 వద్ద కలదు. అదే విధంగా  28-01-2015 Gann time analysis   కావున +1/-1  నాడు అధికంగా  మూమెంట్ ఉండగలదు. నిఫ్టీ ప్యూచర్ ఈ వారం ట్రెండ్ డిసైడ్ లెవల్  8806
NIFTY CHART

GANN TIME ANALYSIS