01-01-2013 నుండి మీ వద్ద గల బ్యాంక్ చెక్స్ చెల్లుబాటు కావు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా చదివితీరవాల్సిన ఆర్టికల్


01-01-2013  నుండి మీ వద్ద గల బ్యాంక్ చెక్స్ చెల్లుబాటు కావు.
ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా చదివితీరవాల్సిన ఆర్టికల్  
చాలా సమయలలో మీరూ చెక్స్ ను టాంపరింగ్ చేస్తూ జరిగే మోసాల గురించి వినే ఉంటారు. ఇలాంటి  మోసాలను మరియు చెక్ క్లియరింగ్ సమయంలో జరిగే జాప్యాన్ని నివారించడానికి రిజర్వుబ్యాంక్ CTS-2010  స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి చెక్స్ మాత్రమే జారీ చేయాలని బ్యాంక్స్ ను కోరడం జరిగినది. దానికి అనుగుణంగా మీ వద్ద గల పాత చెక్స్  01-01-2013  నుండి చెల్లు బాటు కావు.  మీ వద్ద గల పాత చెక్స్ ను బ్యాంక్స్ అప్పటి  నుండి  అంగీకరించవు.అందువలన మీ వద్ద గల పాత చెక్స్ బ్యాంక్ కి తితిగి ఇచ్చివేసి   CTS-2010  స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి చెక్స్ తీసుకోవలసి ఉంటుంది.  మీరూ  క్రింద ఇచ్చిన చిత్రంలో SBI బ్యాంక్ ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్ ను గమనించవచ్చు.
బ్యాంక్స్ వారి రికార్డ్స్ లో నమోదు ఐనటువంటి మీ అడ్రెస్ కి  ఈ కొత్త చెక్ బుక్స్ పంపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీ అడ్రెస్ మారిన  , ఎందుకైనా  మంచిది అనుకున్న మీ బ్యాంక్ ను సంప్రదించడం మంచిది. అంతే కాకుండా ఒకవేళ మీరూ ఇదివరకే ఎవ్వరికైనా చెక్స్ ఇచ్చిన లేదా మీరూ ఎవ్వరి  వద్ద  ఐనా చెక్స్ తీసుకుంటే ఆ చెక్స్ 01-01-2013  నుండి ఎట్టి పరిస్థుతులలో చెల్లుబాటుకావు అనే విషయం తెలుసుకోండి. కొంతమందికి ఎవ్వరికైనా అప్పు ఇచ్చిన , తీసుకున్న పోస్టు డేటెడ్ చెక్స్ ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం  అలవాటు సహజంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారూ ముందస్తూగా జాగ్రత్త పడటం మంచిది.
cheque  truncation system (CTS) సిస్టం ను రిజర్వు బ్యాంక్ ప్రయోగాత్మకంగా డిల్లీలో చేపట్టడం జరిగినది. తర్వాత చెన్నై , ప్రస్తుతం దేశం మొత్తం  విస్తరించే పనిలో ఉంది. ఇంతకు ముందు చెక్ క్లియరింగ్ కోసం బ్యాంక్ లో జమచేసినప్పుడు చెక్ ను సంబందిత బ్యాంక్ కి పంపించేవారు.ప్రస్తుతం రాబోతున్న చెక్స్  సంబందిత బ్యాంక్ కి పంపించవలసిన అవసరం లేకుండా  కేవలం ఆ చెక్ స్కాన్ చేసి పంపిస్తే సరిపోతుంది. అందుకు అనుగుణంగా వివిధ రక్షణ చర్యలతో ఈ కొత్త చెక్స్ రూపొంచబడ్డాయి.ఈ కొత్త చెక్స్ లో అండాకారంలో వాటర్ మార్క్స్ రూపొందించబడినాయి.అల్త్రావాయిలేట్ లైట్ క్రింద  చూసినప్పుడు క్లియర్ గా కన్పిస్తుంది.కొత్త చెక్ క్రింది విధంగా ఉండగలదు.