కమోడిటీ మార్కెట్ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్కమోడిటీ మార్కెట్  సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ 
సిల్వర్ ప్రస్తుతం 59600 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. దీనిని మీరూ 59900 స్టాప్ లాస్ తో ఇంట్రా డే  మరియు  పోజిషనల్  కొరకు సెల్  చేయవచ్చు.టార్గెట్  కనీసం 300  నుండి 500 పాయింట్లు . మిగితా అప్ డేట్  తర్వాత చేయబడును. 
 సిల్వర్  షార్ట్  కాల్  అప్ డేట్  
low  59174  safe traders   పార్ట్ ప్రాప్ఫిట్  బుక్ చేసుకోండి.  ఇప్పటికే 400  పాయింట్ల  లాభం అందుకోవడం జరిగినది. 
17-01-2013  
 58700 book all shorts. profit 900 points