ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 24-11-2014 to 28-11-2014

ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్  24-11-2014 to 28-11-2014

ఈ వారం డేరివేటివ్  ఎక్స్ ఫైరీ ఉన్నందున్న మార్కెట్ లో వోలటయిలిటి  అధికంగా ఉండే అవకాశం కలదు. నిఫ్టీ కి  ప్రస్తుతం  8490 ఏరియాలో  ట్రెండ్ లైన్  రెసిస్టన్స్  కలదు. ట్రెండ్ లైన్  బ్రేక్ అవుట్ జరిగి పైన నిలదొక్కుకున్నట్టు ఐతే మాత్రం 8580 వరకు ర్యాలీ జరగటానికి అవకాశం కలదు.