టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ ప్లాన్ లో కట్టిన ప్రీమియం తిరిగి వస్తుందా ?


టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ ప్లాన్ లో కట్టిన ప్రీమియం తిరిగి వస్తుందా ?
టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ ప్లాన్ లో మీరు పాలసీ కోసం కట్టిన  ప్రీమియం  ఎట్టి పరిస్థుతులలో కూడా తిరిగి రాదు.చాలా మంది కేవలం వారు కట్టిన ప్రీమియం తిరిగి రావడం లేదనే కారణంతో టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పాలసీల వైపు చూడటం లేదు. మీరు దేనికైనా  మనీ చేల్లిస్తున్నప్పుడు  మీ మనీ తిరిగి రాకుంటే   దానికి విలువ లేదు అని భావించడం చాలా తప్పు. ఒకవేళ మీరు కట్టిన మనీ పాలసీ గడువు తర్వాత తిరిగి వచ్చిన  దాని విలువ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దాని వలన మీరు కట్టిన ప్రీమియం తిరిగి రావడం వలన ఉపయోగం ఏమిటి ? మీరు ప్రతి  సంవత్సరం  పదివేల రూపాయల ఇన్స్యూరెన్స్ ప్రీమియం  కడితే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మూడు లక్షలు అవుతుంది. ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మీరు అందుకునే ఈ మూడు లక్షల  ఎంత  ఉంటుందో ఒక్కసారి లేక్కించండి.  ఇప్పుడు మీకు నెలవారీ ఖర్చుల కోసం కనీసం నలభై వేలు అవుతుంది అనుకుంటే  ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఇదే జీవితం గడపడానికి  నెలకు సుమారు రెండున్నర నుండి మూడు లక్షలు అవసరం అవుతుంది. అంటే ఒకవేళ మీరు కట్టిన ప్రీమియం మీకు తిరిగి చెల్లించిన  అది  మీఒక్కనెల  ఖర్చులకు కూడా సరిపోదు. ఆ మాత్రం మనీ  కోసం ఆశపడి   టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పాలసీ  తీసుకోకుండా ఉంటారా ! మీరు కనుక మీకు  సరిపడా  టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పాలసీ  తీసుకోలేదంటే మీరు మీ  ప్యామిలీ కొరకు సరైనా జాగ్రత్త తీసుకోనట్టే. మీరు ఎప్పుడు కూడా   టర్మ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పాలసీ  చేయడం వలన ఎంత నష్టం వస్తుంది అని ఆలోచించకుండా  దాని వలన కలిగే లాభాల గురుంచి మాత్రమే ఆలోచించండి. ఎవరైనా సరే నిండు నూరేళ్ళు బ్రతకాలనే కోరుకుంటాం . అనుకొని సంఘటనలు  సంభవించడం కూడా జీవితంలో భాగమే. మీరు చెల్లించే కొద్ది మొత్తం మనీ వలన మీ కుటుంబానికి  రేపు అనుకొని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఎంతో రక్షణగా ఉంటుంది. అంతే కాదు మీకు  మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.