ఈ దీపావళికి బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా ?

ఈ దీపావళికి బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా ?


దీపావళి సంబరాలు దగ్గరకు వచ్చేసాయి. సాదారణంగా  హిందువులు అధికంగా దీపావళి ముందు వచ్చే దన్ తే రాస్ నాడు బంగారాన్ని కొనడం లేదా బంగారం లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం చాలా కాలం నుండి సంప్రాదాయబద్దంగా చేస్తున్నారు.చాలా మంది ఆ రోజు బంగారం కొనడానికి సిద్దంగా ఉన్నారు.

గత కొన్ని రోజుల నుండి బంగారంలో స్వల తగ్గుదల జరిగిన విషయం అందరికి తెలిసిన విషయమే.ఈ నెల  వ తేదిన బంగారం ధర రూ 30950 నమోదు కావడం జరిగినది. ఈ విధంగా బంగారంలో తగ్గుదల వలన  ఈ సంవత్సరం   దన్ తే రాస్  నాడు  బంగారం కోటే లాభదాయకంగా ఉంటుందా అనే సందేహంలో చాలా మంది ఉన్నారు.
మీరూ గత సంవత్సరం దన్ తే రాస్  నాడు  10gm బంగారం రూ   26750 వద్ద కనుగోలు చేసి ఉంటే నేడు  10gm బంగారం రూ 30950 వద్ద ఉంది. అంటే మీకు సంవత్సరంలో వచ్చిన రాబడి సుమారు ( cagr) 15.70% . అంటే సంవత్సరంలో 15.70% రాబడి అంటే చాలా మంచి రాబడి అందుకోవడం జరిగినట్టే. అదే విధంగా ఈ సంవత్సరం దన్ తే రాస్  నాడు  బంగారం కనుగోలు చేస్తే వచ్చే దన్ తే రాస్  నాటికి కూడా రాబడి ఈ విధంగానే వస్తుంది అని అంచనా వేస్తే అప్పుడు బంగారం ధర సుమారు రూ 35810 వద్ద ఉండగలదు.
గత కొంత కాలం నుండి బంగారంలో పెరుగుదల వేగంగా జరిగినప్పటికీ కూడా అనలిస్టులు బంగారం ధర ఇంకా పెరగడానికే అధిక అవకాశం ఉంది అని అంచనా వేయడం జరుగుతుంది.కనీసం రాబోయే సంవత్సర కాలంలో బంగారం రూ  33890నుండి   38000వరకు మధ్య చలించడానికి అధిక అవకాశం ఉంది. అంటే కనీసం రాబడి 10% to 20% వరకు ఉండగలదు.గత కొద్ది రోజులుగా బంగారం లో నమోదు అవుతున్న తగ్గుదల కనుగోలు చేయడానికి వచ్చిన అవకాశంగా భావించాలి. ఐతే మీరూ బంగారాన్ని కనుగోలు జ్వేల్లరీ రూపంలో చేస్తే  మేకింగ్ చార్జీల  రూపంలో నష్టపోవలసి వస్తుంది. అంతే కాకుండా వ్యాట్ కూడా చెల్లించవలసి ఉంటుంది.కాయిన్స్ లేదా బార్స్ రూపంలో కనుగోలు చేసిన కూడా వ్యాట్ చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అందువలన మీరూ గోల్డ్ ఈటిప్ ద్వారా బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం చాలా మంచిది. గోల్డ్  ఈటిప్ ద్వారా మీరూ కేవలం గ్రాం బంగారం కూడా కనుగోలు చేయవచ్చు.అందువలన ఈ దీపావళి సందర్భంగా మీరూ కనీసం ఒక గ్రాం బంగారం ఐనా కనుగోలు చేయడం మంచిది.