పాత చెక్కుల చెల్లుబాటు గడువు తేదీ పొడగింపు.


పాత చెక్కుల చెల్లుబాటు గడువు తేదీ పొడగింపు.
మీరూ ఇది వరకూ మీ వద్దగల బ్యాంక్స్ చెక్స్ 01-01-2013 నుండి చెల్లు బాటు కావు అనే విషయం గురించి తెలుసుకొనే ఉన్నారు. పూర్తీ వివరాలకొరకు క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి

చాలా మంది గడువు సమీపిస్తున్నప్పటికి కూడా బ్యాంక్స్ నుండి కొత్త చెక్స్ తీసుకోనందున ఈ గడువు తేదీని 31-03-2013  వరకు రిజర్వు బ్యాంక్ పొడగించడం జరిగినది. కావున ఆ లోపు మీరందరూ కొత్త చెక్స్ తీసుకొనే ప్రయత్నం చేయండి. లేదంటే తర్వాత చాలా ఇబ్బందుల పాలు కావాల్సి ఉంటుంది.