ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 19-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 19-07-2013

ఇంతకుముందు  స్వింగ్ హై అయినటువంటి 6038 దరిదాపులో నిఫ్టీ క్లోస్ కావటం జరిగినది. ఈ రోజు నిఫ్టీ 6038 పైన ట్రేడ్ జరుగుతూ  నిలదోక్కుకోవటం జరిగితే నిఫ్టీ 6130 వరకు సులభంగా చేరుకుంటుంది. క్రింది లెవల్లో 5900 వద్ద స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కలదు.