బ్యాంక్ లో ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం వలన లాభామా ? నష్టమా ? ఒకసారి వివరంగా తెలుసుకుందాం?


బ్యాంక్ లో ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం వలన లాభామా ? నష్టమా ?  ఒకసారి వివరంగా తెలుసుకుందాం?
చాలా మందికి బ్యాంక్ లో ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం.వారూ వారి జీవితంలో సంపాదించిన సంపద మొత్తం బ్యాంక్ లో  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడానికే ఇష్టపడుతుంటారు.మన దేశంలో  కేవలం 4% కంటే తక్కువ మంది మాత్రమె స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. మిగిలిన వారందరూ వారి జీవితంలో కస్టపడి సంపాదించిన డబ్బూ మొత్తం కేవలం బ్యాంక్ లో  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడానికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.నాకు చాలా అచ్చర్యం వేస్తుంది  ఎందుకు అంతగా బ్యాంక్ డిపాజిట్లపై మక్కువ చూపుతారో ? ఈ విషయంలో చాలా మంది ని నేను వారి అభిప్రాయం  కోరడం జరిగినది.  అందులో  యువత నుండి ఎనబై సంవత్సరాల వయస్సు వారూ కూడా ఉండటం జరిగినది. అధిక శాతం మంది  చెప్పిన సమాధానాలు క్రింది విధంగానే ఉన్నాయి.
1 SAFETY  :సాదారణంగా మనందరం మన డబ్బూ ఇన్వెస్ట్ చేసేసమయంలో  ముఖ్యంగా ఆలోచించేది మన డబ్బూ భద్రత గురించే. భద్రత విషయంలో  అందరం ఒకే రకంగా ఆలోచిస్తాం. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు.చాలా మంది స్టాక్ మార్కెట కంటే బ్యాంక్  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం లో చాలా భద్రత ఉంటుంది  అనే అభిప్రాయం లోనే ఉన్నారు.

2 LIQUIDITY IN EMERGENCY: చాలా మంది ప్రజల భావన  బ్యాంక్ లో   ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం వలన ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సమయంలో డిపాజిట్లను సులభంగా నగదుగా మార్చుకొనే సౌకర్యం ఉండటం. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఉపయోగపడతాయనే ఉద్దేశంతో నే చాలా మంది స్టాక్ మార్కెట్ కంటే బ్యాంక్ లో    ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేస్తున్నామని తెలియ చేయడం జరిగినది.  ఈ విషయంలో నేనే కాదు చాలా మంది ఆర్ధికవేత్తలు కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగినది. ప్రజలూ కేవలం పై రెండు ఉద్దేశాలవలన అంటే  SAFETY మరియు LIQUIDITY IN EMERGENCY  కొరకు మాత్రమె బ్యాంక్ లో ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం  జరుగుతుంది.కాని పై రెండు విషయాల పట్ల నా వాదన మాత్రమె కాకుండా ప్రముఖ ఆర్ధికవేత్తలు , ఫైనాన్స్ అడ్వయిజర్లు , ఆర్ధిక అక్షరాస్యత కలిగిన వారి  అభిప్రాయం మాత్రం వేరే  విధంగా ఉంటుంది.
అందరూ ముందుగా బ్యాంక్ లో  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం  వలన అధిక భద్రత ఉంటుంది అనే మోజులో మీ డబ్బూ యొక్క విలువను తగ్గించే  రెండూ ముఖ్యమైన విషయాలు మర్చిపోతున్నారు .అందులో మొదటిది ఇన్ఫ్లేషన్ , రెండవది టాక్స్ . ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి క్రింది  లింక్ క్లిక్ చేసి తెలుసుకోగలరు.
http://telugufinancialschool.blogspot.in/2012_09_27_archive.html

ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే మీ డబ్బూ యొక్క కనుగోలు శక్తి కాలంతో పాటు క్రమంగా తగ్గిపోవడం .మీ వద్ద నేడు లక్ష రూపాయలు ఉంటె పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ లక్ష రూపాయలతో పాటు వచ్చే  వడ్డీ కూడా కలిపి ఈ రోజు కనుగోలు చేసిన వస్తువులను , పది సంవత్సరాల తర్వాత మీరూ అదే వస్తువులను కనుగోలు చేయలేకపోవడం.అంటే మీరూ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడం వలన వచ్చిన వడ్డీ వలన ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు.
వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే మీ బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు నుండి ఇన్ఫ్లేషన్ రేటు తగ్గిస్తే వచ్చేది వాస్తవమైన రాబడి. ఉదాహరణకు మీకు బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు 8% వస్తే ప్రస్తుతం ఇన్ఫ్లేషన్ 7% ( సాదారణంగా ఇన్ఫ్లేషన్ 5-6% నమోదు అవుతుంది.) ఐతే మీకూ వాస్తవంగా వచ్చిన రాబడి 8-7=1% మాత్రమే.మీ రాబడి పై టాక్స్ 1.5% అనుకుంటే మీకు వాస్తవంగా వచ్చే రాబడి = బ్యాంక్ అందించే వడ్డీ – ఇన్ఫ్లేషన్ – టాక్స్ అంటే మీ రాబడి   8-7-1.5 = -0.5%మాత్రమే.దీని వలన మీకు ఏమి అర్ధం అయినది. బ్యాంక్ ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు ఎలాంటి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం లేదు.కాకపోతే ఈ విషయం మీకు కంటికి కనబడకుండా మీ  రాబడిని ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు టాక్స్ మింగేస్తున్నాయి. అందువలన బ్యాంక్ డిపాజిట్లు  చేయడం వలన ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు అని అర్ధం అయ్యింది కదా?. ఇక స్టాక్ మార్కెట్  విషయానికి వస్తే ఎలాంటి పరిస్తుతులలో  కూడా దీర్ఘకాలానికి  16-20% రాబడి ఖచ్చితంగా అందచేస్తున్నాయి.కావున  స్టాక్ మార్కెట్ లో రాబడి కనీసం 16% వచ్చిన మీ వాస్తవ రాబడి 16-7-0=9%  అవుతుంది. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించగా మీ వాస్తవ రాబడి 9%  అవుతుంది అంటే మంచి రాబడే కదా ? స్టాక్ మార్కెట్ లో దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పై ఎలాంటి టాక్స్  ఉండదు. స్టాక్ మార్కెట్ లో  స్వల్ప కాలంలో  ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ  దీర్ఘకాలం మాత్రం మంచి రాబడి అందిస్తుంది.
ఇక రెండవది బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడం వలన  LIQUIDITY IN EMERGENCY ఉంటుంది అంటారు. కాని మీరూ ఒక్క విషయం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎమర్జెన్సీ కోసం  మీరూ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్  ఏర్పాటు చేసుకోవాలి .అంతే కాని మొత్తం డబ్బూ బ్యాంక్ లో   ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడం మంచిది కాదు.కాబట్టి మీ వయస్సు కి అనుగుణంగా దీర్ఘకాలిక ఉద్దేశంతో స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి. స్టాక్ మార్కెట్ పై మీకూ సరియైన అభిప్రాయం లేకుంటే కనీసం స్థిరాస్తి లో నయిన ఇన్వెస్ట్ చేయండి. అంటే స్థలాలు కొనడం లాంటిది.  బ్యాంక్ లో  బ్యాంక్ లో  ఫిక్సుడ్ డిపాజిట్లు చేయడమంత తెలివి తక్కువ పని మరొకటి లేదు అనే విషయం తెలుసుకోండి.

ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్19-11-2012to23-11-2012


ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్19-11-2012to23-11-2012
 ఇంతకుముందు  మీకు తెలియచేసిన విధంగా గత చరిత్రను బట్టి చూస్తె  మార్కెట్  మూహరత్ ట్రేడింగ్ ముందు లేదా తర్వాత సుమారు 5-6% కదలిక ఉంటుంది అని మీకు తెలియచేయడం జరిగినది. అందుకు సిద్దంగా ఉండ్నది అని తెలియచేయడం కూడా జరిగినది.మూహరత్ ట్రేడింగ్ రోజు నిఫ్టీ హై 5708 నుండి ఇప్పటికే సుమారు 2%నష్టపోవడం జరిగినది.అదే విధంగా ఈ వారం మార్కెట్ గురించి చెప్పాలి అంటే 22 నుండి ప్రారంభం కాబోతున్న పార్లమెంట్ శీతాకాల  సమావేశాలు , ఇజ్రాయిల్ దాడులు , అమెరికా  ఫిజికల్ క్లిఫ్ , వివిధ పార్టీల రాజకీయ నాయకులు చేసే కామెంట్స్ , అంతర్జాతీయ మార్కెట్స్ ప్రభావం మోఅదలగు వాటి వలన  ఒడిదుడుకులు తప్పకపోవచ్చు. ఇక టెక్నికల్ అనాలసిస్ విషయానికి వస్తే నిఫ్టీ అప్ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గరకు సమీపిస్తుంది. నిఫ్టీ అప్ ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్  5520 వద్ద కలదు. అదే విధంగా  నిఫ్టీ ఇంతకు ముందు ఏర్పరిచిన గ్యాప్ టాప్ కూడా 5520 వద్ద  మరియు ఫిబోనస్సీ సపోర్ట్ కూడా 5520-5525 వద్ద కలవు . అంటే నిఫ్టీ  5520-5525  వద్ద  సపోర్ట్ కలదు. ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్ కనుక నిలదోక్కుకోనట్టు ఐతే నిఫ్టీ ఇంతకు ముందు ఎర్పరిచిన గ్యాప్ 5527-5448  వరకు నిఫ్టీ దిగజారి గ్యాప్ ను పూరించే అవకాశం కూడా కలదు.నిఫ్టీ ఇది వరకు రెండు సార్లు 50sma  క్రిందకు దిగాజారినప్పటికి  కూడా క్రింద నిలదొక్కు కోలేక  బిగ్ అప్ మూవ్ నిఫ్టీ లో రావడం జరిగినది. శుక్రవారం రోజు కూడా నిఫ్టీ 50sma క్రింద క్లోజ్ కావడం జరిగినది. నిఫ్టీ కి తక్షణ రెసిస్టన్స్ 5585,5650 వద్ద కలవు. 5685 పైన క్లోజ్ కానంత వరకు  ప్రతి పై లెవల్ సెల్లింగ్ కొరకే ఉపయోగించుకోవాలి.అంటే సెల్ అన్ రైజ్. స్టాప్ లాస్ తప్పక ఉపయోగించండి.