ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 31-12-2012 to 04-01-2013

ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 31-12-2012  to 04-01-2013
నిఫ్టీ గత పదమూడు ట్రేడింగ్ సెషన్స్ నుండి కేవలం 5823-5930 మధ్య మాత్రమే కదలాడటం జరుగుతుంది. మీరూ నిఫ్టీ మూమెంట్ గమనించినట్టు ఐతే నవంబర్ ర్యాలీ అనంతరం 21 ట్రేడింగ్  సెషన్స్ నుండి కేవలం 5823-5965  మధ్య మాత్రమే కదలాడటం జరుగుతుంది.అందువలన నిఫ్టీ లో ట్రేడింగ్ చేసేముందు బ్రేక్ అవుట్ జరిగే వరకు  సపోర్ట్ వద్ద బై చేయడం , రెసిస్టన్స్ వద్ద సెల్ చేయడం మంచిది.ప్రస్తుతం మార్కెట్ మూమెంట్ బై సపోర్ట్, సెల్ రెసిస్టన్స్ అనే విధంగా ఉంది.
అదే విధంగా గత కొన్ని రోజులుగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా 12200-12600 మధ్య కదలడం జరుగుతుంది.బ్యాంక్ నిఫ్టీ 12580  క్రాస్ చేసి నిలదొక్కుకున్నట్టు ఐతే 12800-13100  వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది.