ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 14-12-2012


ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 14-12-2012
ఈ రోజు 11 am కి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రాబోతుంది. మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నది  7.6. అంచనా వేసినవిధంగా వస్తే మార్కెట్ సానుకూలంగా లేదంటే ప్రతికూలంగా స్పందించగలదు.కాకపోతే మరో విషయం నిఫ్టీ 5840 వద్ద డబుల్ బాటం ఏర్పాటు కావడం జరిగినది. మీకూ గుర్తుండే ఉంటుంది 5548 వద్ద ఇదివరకి  డబుల్  బాటం పాటర్న్ ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత 400 పాయింట్ల ర్యాలీ నిఫ్టీలో  రావడం జరిగినది. ఒకవేళ రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఈ డబుల్ బాటం సపోర్ట్ కాని బ్రేక్ జరగకపోతే మరోసారి నిఫ్టీ లో ర్యాలీ రావడానికి అధిక అవకాశం కలదు. ఏది ఏమైనా 5825 క్లోసింగ్ బేసిస్ గా  బ్రేక్  కానంతవరకు ప్రతి డిప్ లో బై చేయడం మంచిది.