ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 16-09-2014 to 19-09-2014ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 16-09-2014 to 19-09-2014
    రోజు  నిఫ్టీ  8035-8025   రేంజ్ లో   8015-8010  స్టాప్ లాస్ తో  బయ్యింగ్ చేయగలరు. స్టాప్ లాస్ తప్పనిసరి . స్టాప్ లాస్ హిట్ జరిగితే మాత్రం 7950 వరకు నిఫ్టీ పతనం కావటానికి అవకాశం ఉంది.

ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 11-09-2014 to 12-09-2014ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 11-09-2014 to 12-09-2014
గత వారం నిఫ్టీ టార్గెట్ మరియు రెసిస్టన్స్  8190-8200 కలదు . లాంగ్ పోజిషన్స్ 8190-8200 వద్ద క్లోస్ చేసుకోవలసినదిగా  తెలియచేయటం జరిగినది.  High 8197.75 కి వెళ్ళటం జరిగినది. గత మూడు రోజుల నుండి నిఫ్టీ  రేంజ్ బౌండ్  మూమెంట్ లో ఉంది. ప్రస్తుతం లాంగ్ పోజిషన్స్     8090-8070  దరిదాపు లో  8035  స్టాప్ లాస్ తో బయ్యింగ్ చేయండి. స్టాప్ లాస్ తప్పనిసరి. టార్గెట్ 8300, 8350,