కమోడిటీ మార్కెట్ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్కమోడిటీ మార్కెట్ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్
ప్రస్తుతం సిల్వర్ 57750  వద్ద ట్రేడ్ కావడం జరుగుతుంది. దీనిని  ఇంట్రాడే మరియు పోజిషనల్   కొరకు  57400  స్టాప్ లాస్ తో బై చేయవచ్చి. టార్గెట్  కనీసం 500  నుండి 1000పాయింట్స్.

ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ 28-01-2013 to 01-02-2013 ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ 28-01-2013 to 01-02-2013ఈవారం కూడా నిఫ్టీ 6100 పైన ట్రేడ్ అవుతూ నిలదొక్కుకొనంత వరకు పై లెవల్లో షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోవడం , 6020  లెవల్లో , 6000  క్రింద స్టాప్ లాస్ తో నిఫ్టీ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవడం మంచిది . వీలయినంత  వరకు పై లెవల్లో  6100 పైన ట్రేడ్ అవుతూ నిలదొక్కుకొనంత వరకు  సరియైన స్టాప్ లాస్ తో  షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోవడం మంచిది .