కమోడిటీ మార్కెట్ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్కమోడిటీ మార్కెట్ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్
ప్రస్తుతం సిల్వర్ 57750  వద్ద ట్రేడ్ కావడం జరుగుతుంది. దీనిని  ఇంట్రాడే మరియు పోజిషనల్   కొరకు  57400  స్టాప్ లాస్ తో బై చేయవచ్చి. టార్గెట్  కనీసం 500  నుండి 1000పాయింట్స్.