నెంబర్ 72 మహత్యం


నెంబర్ 72  మహత్యం 

సాదరణంగా చాలా మందిని ఒక సందేహం   ఎప్పుడు వెంటాడుతూ ఉంటుంది. అదేమిటంటే   వారి డబ్బు ఎంత కాలంలో రెట్టింపు అవుతుంది అనే విషయం. చక్రవడ్డీ తో మీరు పొదుపు చేసిన డబ్బు  ఎంతకాలంలో రెట్టింపు అవుతుంది తెలుసుకోవాలి అంటే  మీరు నెంబర్  72 గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవలసినదే. ఈ ఫార్ములా ని శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అవిష్కరించెను . ఇది చాలా సులభం వడ్డీ రేటు తో 72 ను భాగిస్తే చాలు . మీ సొమ్మూ ఎంత కాలంలో రెట్టింపు అవుతుందో సులభంగా తెలిసిపోతుంది. ఉదాహరణకు వడ్డీ రేటు 12 శాతం అనుకుంటే మీ డబ్బు 8  సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవుతుంది.అదెలాగంటే  72/12=8.  ఈ విధంగా  72 సంఖ్యా ద్వారా మీ దబ్బు రెట్టింపు  జరిగే కాలాన్ని సులభంగా లెక్కించవచ్చు.వడ్డీ రేటు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమె ఈ ఫార్ములా ఉపయోగపడుతుంది.మీరు రూ.  2,500  లను 9% శాతం వడ్డీ కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ డబ్బు  72/9= 8.  సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవుతుంది.