ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 02-02-2015 to 06-02-2015ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్   02-02-2015 to 06-02-2015
గత శుక్రవారం నిఫ్టీ లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ రెసిస్టన్స్ వద్ద రెసిస్టన్స్ ఎదుర్కోవటం  జరిగినది. లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ రెసిస్టన్స్ చేరుకున్న ప్రతి సారి మళ్ళీ నిఫ్టీ లోయర్ ట్రెండ్ లైన్  వద్దకు చేరుకోవటం జరిగినది. ప్రస్తుతం ఈ లోయర్ ట్రెండ్ లైన్ 8300-8400 మధ్యలో కలదు. గత శుక్రవారం  డైలీ చార్ట్ లో బేరిష్ ఎంగుల్ఫింగ్ క్యాండిల్ , వీక్లీ చార్ట్ లో కూడా గ్రేవ్ స్టోన్ దోజి లాంటి క్యాండిల్ ఏర్పాటు కావటం జరిగింది. ఈ రెండు కూడా బేరిష్ క్యాండిల్స్ . నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 8775-8640 వద్ద . సపోర్ట్ కలదు.ఈ వారం 3rd feb RBI policy  కూడా ఉంది. అదేవిధంగా 3rd feb Gann time analysis   కాబట్టి అధికంగా  మూమెంట్ ఉండగలదు. నిఫ్టీ ప్యూచర్ ఈ వారం ట్రెండ్ డిసైడ్ లెవల్  8806.

NIFTY WEEKLY CHART

 Gann time analysis