మీ కుటుంబ రక్షణ కోసం చదవండి ?


మీ కుటుంబ రక్షణ కోసం చదవండి ?
మీరు 2007లో 25 లక్షలకు ఇన్సురెన్స్ పాలసీ తీసుకోవడం జరిగినది.మీరు మీ పాలసీ ప్రీమియం  0708,09,2010లో చెక్ ద్వారా చెల్లించడం జరిగినది.  2011లో మాత్రం క్యాష్ ద్వారా  చెల్లింపు చేయడం జరిగినది.అంటే మీ పాలసీ అమలులో ఉన్నది. మీరు 20122 లో ఆకస్మికంగా మరణించడం జరిగినది.మీ కుటుంబం మీ పాలసీ చూసి మీ ఇన్సురెన్స్ ఏజెంట్ కి కాల్ చేస్తే  సమాధానం ఇవ్వడం  లేదు.  మీ కుటుంబానికి ఏమి చేయాలో పాలు పోవడం లేదు.చివరకు మీ వాళ్ళు ఇన్సురెన్స్ కంపెనీ ని సంప్రందించి మీ మరణ వార్త తెలియచేయడంతోపాటు పాలసీ వివరాలు వారికి అందించడం జరిగినది.అప్పుడు కంపెనీ చిన్నగా సారీ చెప్తూ పాలసీ ప్రీమియం చెల్లించలేదు కావున ఇన్సురెన్స్ పాలసీ రద్దు చేయడం జరిగినది అని తెలియచేస్తే మీ కుటుంబం ఏమి చేయగలదు. సాదారణంగా ఇంటికి వచ్చి రసీదుల కోరకు  వెతకడం చేస్తుంది. కాని అది వారికి దొరకదు. ఎందుకంటె చాలా మందికి రసీదులు జాగ్రత్తగా భద్రపరిచే అలవాటు లేదు. ఒకవేళ భద్రపరిచిన అవి ఎక్కడ ఉంటాయో చాలా     మంది కుటుంబ సభ్యులకు తెలియను కూడా తెలియదు.మీరు మాత్రం అలంటి పొరపాటు ఎత్తి పరిస్తితులలో చేయవద్దు. మీ పాలసీల వివరాలు , వాటి రసీదులు మొదలగునవి ఎక్కడ ఉన్నాయో , క్లైమ్ లాంటివి ఏ విధంగా చేసుకోవాలో వివరంగా మీ కుటుంబ  సభ్యులకు  వివరంగా తెలియచేయండి. కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఐనప్పటికీ కూడా ఈ వివరాలు మీ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియచేయడం చాలా మంచిది.   

ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 29-10-2012to02-11-2012


ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 29-10-2012to02-11-2012
గత వారం కూడా దాదాపుగా సైడ్ వేస్ లోనే చలించడం జరిగినది. చివరకి ఎక్స్ ఫైరీ రోజు కూడా మార్కెట్  ప్రభావం చూపలేకపోయినది. అందువలన నిఫ్టీ  5635-5725  ల మధ్య కదలాడుతున్నంతవరకు ట్రేడింగ్ కి ఉఎలాంటి అవకాశం ఉండటం లేదు. సేఫ్ ట్రేడర్స్ బ్రేక్ ఆవుట్ ఎటో ఒకవైపు జరిగేటంతవరకు మార్కెట్ కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. రిస్క్ తీసుకొనే వారు మాత్రం  5635 స్టాప్ లాస్ తో బై చేయడం , 5725 స్టాప్ లాస్ తో సెల్ చేయడం మంచిది.కంపెనీల రిజల్ట్ సీజన్ దాదాపుగా ముగుస్తున్నందున  మార్కెట్ ట్రెండ్ తీసుకొనే అవకాశం కలదు.సోమవారం BHEL రిజల్ట్ కలదు.అదే విధంగా మంగళవారం  MARUTHI , RBI POLICY కలవు. నిఫ్టీ  గత పదమూడు ట్రేడింగ్ సెషన్స్ నుండి 5635-5725  మధ్య కదలాడుతూ ట్రేడింగ్ కి ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు.ఈ రోజు కూడా నిఫ్టీ   5635 బ్రేక్ కాకపోతే 5690  వరకు దానిని అధిగమిస్తే మళ్ళీ అప్పర్ సైడ్ రేంజ్  వరకు కూడా వెళ్ళవచ్చు.ప్రస్తుతం పై లెవల్లో సెల్ చేయడం చాలా మంచిది.