మ్యూచవల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి ?

మ్యూచవల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి ?

మ్యూచవల్  ఫండ్ అంటే   ఒకే ఆర్ధిక లక్ష్యం కలిగి ఉన్న అనేక పెట్టుబడిదారుల పొదుపులను కూడకట్టడం కోసం ఏర్పడిన ట్రస్టు. ఒకే లక్ష్యం అనగా డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాని పై రాబడి రావాలి అని అనుకునే వారందరి దగ్గరి నుండి డబ్బును సేకరించి వివిధ పెట్టుబడి సాధనాలలో అనగా షేరు మార్కెట్ , బాండ్స్ ,ప్రభుత్వ సేక్యురిటిలు ,డిబెంచర్లు , బంగారం ,డేట్స్ మొదలగు వాటిలో పెట్టుబడి పెడతారు.  మ్యూచవల్  అని పేరు లోనే ఉన్నట్టుగా, కలిసి కట్టుగా పెట్టుబడి పెట్టడం . మ్యూచవల్  ఫండ్ లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అదనపు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళెవరైన కొంచం డబ్బు అంటే కొన్ని వందల రూపాయల నుండి  మొదలుకొని  మీ పొదుపు సామర్ధ్యానికి అనుగుణంగా  మ్యూచవల్  ఫండ్ లలో పెట్టుబడి పెట్ట వచ్చు. ఈ మ్యూచవల్  ఫండ్ లు  ,పెట్టుబడికి సంబంధించిన వివిధ రకాల ఫండ్ లలో మీ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టి   మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాల యూనిట్లను కొంటారు.వీటిని ప్రపంచంలో కొన్ని భాగాలలో మ్యూచవల్  ఫండ్ లేదా యూనిట్ ట్రస్టు అని అంటారు
ఎవరికీ ఐతే స్టాకు మార్కెట్ నందు అనుభవం లేదో , షేర్ల ధరలను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడానికి సమయం కేటాయించాలేరో ,ఒకే రంగం లోని షేర్లు కొంటే నష్టపోతాం కాని, వివిధ రంగాల షేర్లు కొనడానికి అధిక డబ్బు లేదు కదా అని అనుకొనేవారు ,పెట్టుబడి పై రిస్కు ఎక్కువగా తీసుకోలేని వారు, పెట్టుబడి పై అధిక రిస్కు తీసుకోగలరు  కాని అనుభవం లేకపోవడం, ఇలాంటి  వారందరికి  మ్యూచవల్  ఫండ్ అనుకూలమగా ఉంటుంది.  ఇలాంటి వారందరూ  మ్యూచవల్  ఫండ్ లో పెట్టుబడి పెడితే  మార్కెట్ నిపుణులు లేదా ఫండ్ మేనేజర్లు వాటిని వివిధ మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాల యందు పెట్టుబడిగా  పెడతారు.

 ఫండ్ మేనేజర్లు పెట్టుబడిని  వివిధ మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాలలో అనగా   షేరు మార్కెట్  మొదలుకొని వివిధ రకాల పెట్టుబడి  సాధనాలలో పెట్టుబడిగా పెడతారు..మీరు  పెట్టుబడిగా పెట్టిన డబ్బు ఆధారంగా మీకు యూనిట్లు కేటాయిస్తారు . ఈ విధంగా పెట్టిన  పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంను అనగా షేర్లలో పెట్టుబడి పెడితే వచ్చే డివిడెండ్ ,షేరు ధర పెరగడం వళ్ళ  కలిగే లాభం , ఇదే విధంగా వివిధ పధకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం  మరియు ఈ పథకాల  వలన కలిగిన మూలధనం ( కాపిటల్) లోని పెరుగుదలను మీ వద్ద గల  యూనిట్ ల ఆధారంగా మీకు పంచుతారు. లేదంటే మీరు  మీ యూనిట్లను స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అమ్ముకోవచ్చు.  ఈ విధంగా మ్యూచవల్  ఫండ్ సామాన్య మానవునికి బాగా అనుకూలమైన పెట్టుబడిఎందుకంటేఇది వివిధి రకాలవృత్తిపర నిపుణల ద్వారా నిర్వహించబడుతూ ,సెక్యూరిటీలలో తక్కువ ఖర్చుతో,తక్కువ పెట్టుబడితో  పెట్టుబడి చేయడానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది.


మ్యూచవల్  ఫండ్ అంటే   ఒకే ఆర్ధిక లక్ష్యం కలిగి ఉన్న అనేక పెట్టుబడిదారుల పొదుపులను కూడకట్టడం కోసం ఏర్పడిన ట్రస్టు. ఒకే లక్ష్యం అనగా డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాని పై రాబడి రావాలి అని అనుకునే వారందరి దగ్గరి నుండి డబ్బును సేకరించి వివిధ పెట్టుబడి సాధనాలలో అనగా షేరు మార్కెట్ , బాండ్స్ ,ప్రభుత్వ సేక్యురిటిలు ,డిబెంచర్లు , బంగారం ,డేట్స్ మొదలగు వాటిలో పెట్టుబడి పెడతారు.  మ్యూచవల్  అని పేరు లోనే ఉన్నట్టుగా, కలిసి కట్టుగా పెట్టుబడి పెట్టడం . మ్యూచవల్  ఫండ్ లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అదనపు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళెవరైన కొంచం డబ్బు అంటే కొన్ని వందల రూపాయల నుండి  మొదలుకొని  మీ పొదుపు సామర్ధ్యానికి అనుగుణంగా  మ్యూచవల్  ఫండ్ లలో పెట్టుబడి పెట్ట వచ్చు. ఈ మ్యూచవల్  ఫండ్ లు  ,పెట్టుబడికి సంబంధించిన వివిధ రకాల ఫండ్ లలో మీ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టి   మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాల యూనిట్లను కొంటారు.వీటిని ప్రపంచంలో కొన్ని భాగాలలో మ్యూచవల్  ఫండ్ లేదా యూనిట్ ట్రస్టు అని అంటారు
ఎవరికీ ఐతే స్టాకు మార్కెట్ నందు అనుభవం లేదో , షేర్ల ధరలను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడానికి సమయం కేటాయించాలేరో ,ఒకే రంగం లోని షేర్లు కొంటే నష్టపోతాం కాని, వివిధ రంగాల షేర్లు కొనడానికి అధిక డబ్బు లేదు కదా అని అనుకొనేవారు ,పెట్టుబడి పై రిస్కు ఎక్కువగా తీసుకోలేని వారు, పెట్టుబడి పై అధిక రిస్కు తీసుకోగలరు  కాని అనుభవం లేకపోవడం, ఇలాంటి  వారందరికి  మ్యూచవల్  ఫండ్ అనుకూలమగా ఉంటుంది.  ఇలాంటి వారందరూ  మ్యూచవల్  ఫండ్ లో పెట్టుబడి పెడితే  మార్కెట్ నిపుణులు లేదా ఫండ్ మేనేజర్లు వాటిని వివిధ మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాల యందు పెట్టుబడిగా  పెడతారు.

 ఫండ్ మేనేజర్లు పెట్టుబడిని  వివిధ మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాలలో అనగా   షేరు మార్కెట్  మొదలుకొని వివిధ రకాల పెట్టుబడి  సాధనాలలో పెట్టుబడిగా పెడతారు..మీరు  పెట్టుబడిగా పెట్టిన డబ్బు ఆధారంగా మీకు యూనిట్లు కేటాయిస్తారు . ఈ విధంగా పెట్టిన  పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంను అనగా షేర్లలో పెట్టుబడి పెడితే వచ్చే డివిడెండ్ ,షేరు ధర పెరగడం వళ్ళ  కలిగే లాభం , ఇదే విధంగా వివిధ పధకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం  మరియు ఈ పథకాల  వలన కలిగిన మూలధనం ( కాపిటల్) లోని పెరుగుదలను మీ వద్ద గల  యూనిట్ ల ఆధారంగా మీకు పంచుతారు. లేదంటే మీరు  మీ యూనిట్లను స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అమ్ముకోవచ్చు.  ఈ విధంగా మ్యూచవల్  ఫండ్ సామాన్య మానవునికి బాగా అనుకూలమైన పెట్టుబడిఎందుకంటేఇది వివిధి రకాలవృత్తిపర నిపుణల ద్వారా నిర్వహించబడుతూ ,సెక్యూరిటీలలో తక్కువ ఖర్చుతో,తక్కువ పెట్టుబడితో  పెట్టుబడి చేయడానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది.మ్యూచవల్  ఫండ్ అంటే   ఒకే ఆర్ధిక లక్ష్యం కలిగి ఉన్న అనేక పెట్టుబడిదారుల పొదుపులను కూడకట్టడం కోసం ఏర్పడిన ట్రస్టు. ఒకే లక్ష్యం అనగా డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాని పై రాబడి రావాలి అని అనుకునే వారందరి దగ్గరి నుండి డబ్బును సేకరించి వివిధ పెట్టుబడి సాధనాలలో అనగా షేరు మార్కెట్ , బాండ్స్ ,ప్రభుత్వ సేక్యురిటిలు ,డిబెంచర్లు , బంగారం ,డేట్స్ మొదలగు వాటిలో పెట్టుబడి పెడతారు.  మ్యూచవల్  అని పేరు లోనే ఉన్నట్టుగా, కలిసి కట్టుగా పెట్టుబడి పెట్టడం . మ్యూచవల్  ఫండ్ లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అదనపు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళెవరైన కొంచం డబ్బు అంటే కొన్ని వందల రూపాయల నుండి  మొదలుకొని  మీ పొదుపు సామర్ధ్యానికి అనుగుణంగా  మ్యూచవల్  ఫండ్ లలో పెట్టుబడి పెట్ట వచ్చు. ఈ మ్యూచవల్  ఫండ్ లు  ,పెట్టుబడికి సంబంధించిన వివిధ రకాల ఫండ్ లలో మీ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టి   మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాల యూనిట్లను కొంటారు.వీటిని ప్రపంచంలో కొన్ని భాగాలలో మ్యూచవల్  ఫండ్ లేదా యూనిట్ ట్రస్టు అని అంటారు
ఎవరికీ ఐతే స్టాకు మార్కెట్ నందు అనుభవం లేదో , షేర్ల ధరలను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడానికి సమయం కేటాయించాలేరో ,ఒకే రంగం లోని షేర్లు కొంటే నష్టపోతాం కాని, వివిధ రంగాల షేర్లు కొనడానికి అధిక డబ్బు లేదు కదా అని అనుకొనేవారు ,పెట్టుబడి పై రిస్కు ఎక్కువగా తీసుకోలేని వారు, పెట్టుబడి పై అధిక రిస్కు తీసుకోగలరు  కాని అనుభవం లేకపోవడం, ఇలాంటి  వారందరికి  మ్యూచవల్  ఫండ్ అనుకూలమగా ఉంటుంది.  ఇలాంటి వారందరూ  మ్యూచవల్  ఫండ్ లో పెట్టుబడి పెడితే  మార్కెట్ నిపుణులు లేదా ఫండ్ మేనేజర్లు వాటిని వివిధ మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాల యందు పెట్టుబడిగా  పెడతారు.

 ఫండ్ మేనేజర్లు పెట్టుబడిని  వివిధ మ్యూచవల్ ఫండ్ పథకాలలో అనగా   షేరు మార్కెట్  మొదలుకొని వివిధ రకాల పెట్టుబడి  సాధనాలలో పెట్టుబడిగా పెడతారు..మీరు  పెట్టుబడిగా పెట్టిన డబ్బు ఆధారంగా మీకు యూనిట్లు కేటాయిస్తారు . ఈ విధంగా పెట్టిన  పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంను అనగా షేర్లలో పెట్టుబడి పెడితే వచ్చే డివిడెండ్ ,షేరు ధర పెరగడం వళ్ళ  కలిగే లాభం , ఇదే విధంగా వివిధ పధకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం  మరియు ఈ పథకాల  వలన కలిగిన మూలధనం ( కాపిటల్) లోని పెరుగుదలను మీ వద్ద గల  యూనిట్ ల ఆధారంగా మీకు పంచుతారు. లేదంటే మీరు  మీ యూనిట్లను స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అమ్ముకోవచ్చు.  ఈ విధంగా మ్యూచవల్  ఫండ్ సామాన్య మానవునికి బాగా అనుకూలమైన పెట్టుబడిఎందుకంటేఇది వివిధి రకాలవృత్తిపర నిపుణల ద్వారా నిర్వహించబడుతూ ,సెక్యూరిటీలలో తక్కువ ఖర్చుతో,తక్కువ పెట్టుబడితో  పెట్టుబడి చేయడానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది.ఒక్క సారి మీరు పైన ఇవ్వబడిన చార్టు ను గమనించండి. మ్యూచవల్  ఫండ్ ఏ విధంగా పని చేస్తున్నదో తెలుస్తుంది.  మ్యూచవల్  ఫండ్  మొదట ఇన్వెస్టర్స్  అనగా మీరు, మీ లాంటి వారి వద్ద  నుండి వివిధ రకాల ఫథకాల ద్వారా సేకరించిన మీ డబ్బును ఫండ్ మేనేజర్లు వివిధ రకాల సెక్కురిటీలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు.ఈ  సెక్కురిటీలలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా కలిగే లాభాలను మీకు మరియు మీలాగే ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారందరికి పంచుతారు. ఈ విధంగా చేసినందుకు  మ్యూచవల్  ఫండ్ లు  మీ వద్ద కొంత రుసుం వసూలు చేస్తాయి.

ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్10-09-2012to14-09-2012


ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్10-09-2012to14-09-2012
గత వారం ఆరో తేదిన సమావేశమైన యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ బాండ్ల  కనుగోలుకు సంభందించి కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం మరియు క్రింది లెవల్లో నిఫ్టీ కి మదతు రావడంతో  కనుగోల్లు జరిగి  నిఫ్టీ కీలక  రెసిస్టన్స్ 5348  మరియు 20 sma 5330 పైననే ముగియడం జరిగినది.అంతే కాకుండా కీలకమైన 20 sma 5330 పైన శుక్రవారం రోజు ముగిస్తే  మార్కెట్ లో ర్యాలీ మరింత కొనసాగడానికి అవకాశం కలదు అనే విషయం మీకు తెలియచేడం జరిగినది.ఇక ఈ వారానికి వస్తే మార్కెట్ ను ప్రభావిత చేసే అంశాలు పన్నెండో తేదీ  బుధవారం నాడు వెలువడనున్న IIP డేటా , తదుపరి ద్రవ్యోల్భణం మొదలగునవి మార్కెట్ ను ప్రభావితం చేస్తాయి. అదే విధంగా  వచ్చే సోమవారం జరుగనున్న  రిజర్వు బ్యాంక్  సమావేశం కూడా కీలకమే.  నిఫ్టీ టెక్నికల్ అనాలసిస్ విషయానికి  వస్తే  పై చార్ట్ లో మార్క్ చేసిన పాయింట్ల వద్ద ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ పొందిన ప్రతిసారి మంచి ర్యాలీ రావడం జరిగినది. ఈ సారి కూడా నిఫ్టీ ట్రెండ్ లైన్ వద్ద సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరిగినది. గత చరిత్ర ప్రకారం చూస్తే  నిఫ్టీ లో ర్యాలీ ఈ సారీ కనీసం 5520 వరకు జరుగగలదు అని అంచనా వేయడం జరుగుతుంది.అంటే ఇది ఒక్కరోజు లో జరిగే పని కాదు. ఈ  నెలలో  మాత్రం చేరుకోవడానికి  అత్యధిక అవకాశం మాత్రం కలదు . అదే అదే విధంగా లాంగ్ టర్మ్  ట్రెండ్ లైన్ రెసిస్టన్స్ 5331 పైన నిఫ్టీ ట్రేడ్ జరుగుతున్నంత వరకు బుల్ల్స్ కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు.అదే విధంగా పై చార్ట్ గమనిస్తీ నిఫ్టీ కీలకమైన 5190-5200 సపోర్ట్ పైననే ముగియడం జరిగినది. ఇది 50%  ఫిబోనసీ రేషియో . అదే విధంగా మార్కెట్ లో ర్యాలీ జరగాలి అంటే ఎప్పుడూ కూడా నిఫ్టీ 50%  ఫిబోనసీ రేషియో పైననే  ఉండటం జరగాలి. అందుకోసమే మీకు గత వారం 5190-5200 కంటే నిఫ్టీ కిందకు దిగాజారనంత వరకు లాంగ్ పోజిశాన్స్ తీసుకోవడానికి ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు, క్రింది లెవల్లో కనుగోలు చేయండి అని  తెలియచేయడం  జరిగినది.ఈ వారం ప్రతి డిప్ లో బై చేయడం మంచిది. ఈ వారం రెసిస్టన్స్  5400, 5450, 5520 సపోర్ట్  5330, 5300.  నిఫ్టీ లో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే అప్ డేట్ చేయగలం.    
ముఖ్య గమనిక :మీరు  టెక్నికల్ అనాలసిస్ లో ఏదైనా ఒక పద్ధతి  ఎంచుకొని దానినే స్థిరంగా  మీరు ఫాలో అయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో మీరు డబ్బులు సంపాదించు కోవడం చాలా సులభం. దాని కోసం ముందుగా మీకు కావలసినది స్టాక్ మార్కెట్ పై అవగాహన .ఒక్క విషయం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి. లెర్నింగ్ చేస్తేనే ఎర్నింగ్ సాధ్యం అవుతుంది.  http://telugufinancialschool.blogspot.in/2012_09_01_archive.html