కమోడిటీ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ కమోడిటీ  సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్
ప్రస్తుతం సిల్వర్ 59450 వద్ద ట్రేడ్ కావడం జరుగుతుంది.59990 స్టాప్ లాస్ తో ఇప్పుడు పోజిషనల్  మరియు ఇంట్రాడే కొరకు  షార్ట్ చేయవచ్చు. టార్గెట్ కనీసం 400 to 1000 పాయింట్లు.
Time 11.00 am