మీరు సంపాదిస్తున్న ఆదాయం మంచిదా ? లేక చెడ్డదా ? అసలు ఆదాయం ఎన్ని రకాలు ? వాటిలో ఏ ఆదాయం మంచిది ? ఎందుకు మంచిది ?


మీరు  సంపాదిస్తున్న ఆదాయం మంచిదా ? లేక చెడ్డదా ? అసలు ఆదాయం ఎన్ని రకాలు ? వాటిలో ఏ ఆదాయం మంచిది ? ఎందుకు మంచిది ?
ఆదాయం అంటే  ఉద్యోగం, బిజినెస్ ,ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా  వచ్చే డబ్బు. ఈ ఆదాయం  మంచి ఆదాయం , చెడ్డ ఆదాయం ఏదైనా కావచ్చు. ఏంటి? ఆదాయంలో కూడా మంచి ఆదాయం , చెడ్డ ఆదాయం అని కూడా ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నారా ?  అవును తప్పకుండా ఉంటాయి.మీ దృష్టిలో మంచి ఆదాయం అంటే మంచి సాలరీ , అధిక ఆదాయం ఉండటం , చెడ్డ ఆదాయం అంటే తక్కువ సాలరీ ఉండటం , తక్కువ ఆదాయం ఉండటం.అంటే మీరు పొందుతున్న ఆదాయం యొక్క పరిమాణం ను బట్టి అది మంచి ఆదాయం లేదా చెడ్డ ఆదాయం అనే నిర్ణయానికి వస్తారు.కాని ఇది ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు.ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఆదాయం ఎన్ని రకాలు దానిలో మంచి ఆదాయం , చెడ్డ ఆదాయం ఏమిటో ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాం.
ఆదాయం సాదారణంగా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది.
ఆక్టివ్ ఇనకమ్  లేదా ఎర్నేడ్ ఇనకమ్:ఈ ఆదాయం సాదారణంగా మీరు పని చేయడం వలన వచ్చే ఆదాయం.మీరు సాదారణంగా ప్రతి నెల అందుకొనే సాలరీ .దీనిలోనే మీ బోనస్ , కమీషన్ , ఓవర్ టైమ్ పని చేయడం వలన వచ్చే ఆదాయం కూడా ఉంటుంది. ఈ ఆదాయం మీరు ఎప్పుడైతే పని చేయడం అపేస్తారో, అప్పుడు ఈ ఆదాయం రావడం కూడా ఆగిపోతుంది.
పోర్ట్ఫోలియో ఇనకమ్ : ఈ ఆదాయం సాదారణంగా పేపర్ అస్తులవలన  లేదా ఎలక్ట్రానిక్ ఆస్తుల వలన వస్తుంది. అంటే  షేర్స్ ,బాండ్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మొదలగు వాటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయం.
పాసివ్ ఇనకమ్:పాసివ్ ఇనకమ్ సాదారణంగా బిజినెస్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ మార్గాల ద్వారా వస్తుంది.అంతే కాకుండా మీ తెలివి తేటల మీదా వచ్చే రాయల్టీ ఇనకమ్ అంటే మీరు వ్రాసిన బుక్స్, సాంగ్స్ ,మొదలగు వాటిపై వచ్చేది.
పై మూడింటిలో పోర్ట్ఫోలియో ఇనకమ్, పాసివ్ ఇనకమ్ మంచి ఆదాయం ఆయితే , ఆక్టివ్ ఇనకమ్  లేదా ఎర్నేడ్ ఇనకమ్  చెడ్డ ఆదాయం అవుతుంది. చాలా మందికి ఈ చేడ్డ ఆదాయం సంపాదించడం మాత్రమే చేతనవుతుంది.మంచి ఆదాయం సంపాదించే ప్రయత్నం కూడా చేయరు.చెడ్డ ఆదాయం కోసం మాత్రం  అధికంగా కష్టపడతారు. 
ఆక్టివ్ ఇనకమ్  లేదా ఎర్నేడ్ ఇనకమ్ ఎందుకు చెడ్డ ఆదాయం.?
ఈ ఆదాయం కోసం మీరు నిరంతరం శ్రమ పడవలసి ఉంటుంది.
మీరు సంపాదించే ఆదాయం పై అధికంగా టాక్స్ చెల్లించవలసి ఉంటుంది.
మీ ఆదాయం పై మీకు ఎలాంటి  కంట్రోల్ ఉండదు. అంటే మీరు టాక్స్ చెల్లించగా మిగిలే ఆదాయం ను మాత్రమే మీకు ఇష్టమైన రీతిలో వాడుకోవచ్చు.
కొన్ని సమయాలలో మీకు కనీస ఆదాయం కూడా మిగలకపోవచ్చు.
ఈ ఆదాయానికి నిర్దిష్ట పరిమితి ఉంటుంది.
ఈ ఆదాయం నో వర్క్ , నో  పే  అనే కేటగిరికి చెందుతుంది.
ఈ ఆదాయం కోసం మీరు నిజంగా చెప్పాలి అంటే బానిసలాగా పని చేయవలసి ఉంటుంది.
ఈ ఆదాయం మీరు ఎంత ఎక్కువగా పొందుతుంటే మీరు అంత బానిసలాగా పని చేయవలసినదే. మీరు పని చేయడం ఒక్కసారి ఆపి వేసారు అంటే మీ ఆదాయం రావడం ఆగిపోతుంది. అంతే కాకుండా ఈ ఆదాయం కొరకు మీరు మీ విలువైన మీ సమయం మొత్తం కేటాయించవలసి ఉంటుంది. కొంత మంది ఈ ఆదాయం కోసం వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, కుటుంబానికి కనీస సమయం కూడా కేటాయించకుండా కష్టపడేవాళ్ళ ని చాలా మందిని చూస్తేనే ఉంటారు. ఈ కష్టం పాసివ్  ఇనకమ్ కొరకు కష్టపడితే వారి జీవితం ఆర్ధికంగా ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉండేది.
పాసివ్ ఇనకమ్ ఎందుకు ఆమంచి ఆదాయం.
పాసివ్ ఇనకమ్ కొరకు తక్కువగా పని చేయవలసి ఉంటుంది.
పాసివ్ ఇనకమ్ పై టాక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ ఆదాయానికి టాక్స్ పరంగా కూడా చాలా మినహాయింపులు ఉంటాయి.
ఈ ఆదాయం సంపాదించడానికి ఎలాంటి నిర్దిష్ట పరిమితి ఉండదు. ఆకాశమే హద్దుగా మీకు చేతనయినంత ఆదాయం సంపాదించు కోవచ్చు. 
మీరు ఎంత ఎక్కువ మందికి సేవ అందించగలిగితే అంత ఆదాయం సంపాదించు కోవచ్చు.
ఒక్కసారి మీరు ఈ ఇనకమ్ సంపాదించడంలో మాస్టర్ అయితే ఇక మీ ఆదాయానికి తిరుగు ఉండదు.
సాదారణంగా బిజినెస్ ఓనర్స్ వారి ఆదాయం పై అధిక కంట్రోల్ కలిగి ఉంటారు. వీరు ఖర్చు పెట్టగా మిగిలిన దానిపై మాత్రమే టాక్స్ చెల్లిస్తారు. మీరు ధనవంతులు కావాలి అంటే మీరు తప్పకుండా పాసివ్ ఇనకమ్ కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి.  కాని దురద్రుస్టావశాత్తు చాలా మంది చెడ్డ ఆదాయం కొరకు బానిసలాగా కష్టపడతారు.కనీసం మంచి ఆదాయం సంపాదించే ప్రయత్నం కూడా చేయరు.
ఆక్టివ్ ఇనకమ్  లేదా ఎర్నేడ్ ఇనకమ్ ను 70% ఆదాయం అని కూడా అంటారు.ఎందుకంటె ఈ ఆదాయంలో మీరు తప్పనిసరిగా గరిష్ట  టాక్స్ 30% మీరు చెల్లించిన తర్వాత మిగిలిన ఆదాయం 70% ను మాత్రమే సాలరీ రూపంలో అంటే పే చెక్ రూపంలో అందుకోగలరు. అంటే కనీసం మీరు సంపాదించిన ఆదాయం మీ చేతికి కూడా రాక ముందే 30% పోతుంది. ఇకా మిగిలేది 70% ఆదాయం మాత్రమే కదా ?
జాబ్ చేయడం వలన సెక్యురిటీ ఉంటుంది అని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. ఈ రోజుల్లో జాబ్ కి ఎంత సెక్యురిటీ ఉంటుందో మీకు ఎవ్వరూ చెప్పవలసిన  పనిలేదు. జాబ్ చేయడం వలన మీరు చాలా చాలా తక్కువ ఆదాయం పొందుతారు. కాని చాలా ఎక్కువగా కష్టపడవలసి ఉంటుంది.ఈ రోజుల్లో తెలివైన వారూ చేసే పని తక్కువ కష్టపడటం , ఎక్కువ ఆదాయం పొందటం. దీనినే 80:20  రూల్ అంటారు . అంటే మీ  20% కష్టం తో 80% ఆదాయం రావాలి. ఇది కూడా మన జనాభాలో 20 % మాత్రమే అంటే పాసివ్ ఇనకమ్  కోసం మాత్రమే పని చేస్తారు . 80 % మాత్రం ఆక్టివ్ ఇనకమ్  లేదా ఎర్నేడ్ ఇనకమ్ కోసం పని చేస్తారు. ఏది ఎమైనా మీరు మీ స్వంత బిజినెస్ కోసం కష్టపడం వలన చాలా లాభాలు ఉంటాయి.

-
EMPLOYESS
BUSINESS OWNER
STEP 1
EARNS
EARNS
STEP 2
TAXED (TDS)
SPENDS
STEP 3
SPENDS WHAT IS LEFT
PAY TAX WHAT IS LEFT
ఉద్యోగస్తులూ , బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఇద్దరూ  ఆదాయం పొందుతారు.కాని  ఉద్యోగస్తులూ ముందుగా వారూ సంపాదించిన దానికి టాక్స్ చెల్లించి మిగిలిన మొత్తాన్ని మాత్రమే ఖర్చు చేసుకొనే అవకాశం కలిగి ఉంటారు. అదే వ్యాపారస్తులు ఐతే మాత్రం  సంపాదించిన ఆదాయం ముందుగా ఖర్చు చేసి మిగిలిన మొత్తం పై మాత్రమే టాక్స్ చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగస్తుల కొరకు టాక్స్ లా  పరమ దరిద్రంగా ఉంటే , వ్యాపారస్తుల కోసం మాత్రం టాక్స్ లా   చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.మీరు మీకున్న భాద్యతల వలన ఉద్యోగం తప్పనిసరి అయితే మీకున్న ఖాళీ సమయం ప్రెండ్స్ తో పనికి రాని కబుర్లు,  టి .వి చూడటం కంటే పార్ట్ టైం బిజినెస్ ప్రారంబించి  మంచి ఆదాయం పొందడానికి  కష్టపడండి.

ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 01-10-2012to05-10-2012


ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 01-10-2012to05-10-2012
గత వారం నిఫ్టీ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి  5735  నమోదు కావడం జరిగినది.ఇక ఈ వారం మార్కెట్ విషయానికి వస్తే మంగళవారం గాంధీ జయంతీ రోజున సెలవు కావడం , ఈ వారం మొత్తం చైనా మార్కెట్స్ కి నేషనల్ డే సెలవులు  ఉండటం ,హాంకాంగ్ మార్కెట్ కి కూడా రెండు రోజులు సెలవులు ఉండటం వలన మన మార్కెట్ కూడా కాస్తంత బోర్ గా ఉండే అవకాశం మాత్రం కలదు.గతవారం నిఫ్టీ కాన్సాలిడేషన్  జరిగి నిఫ్టీ ఫిబోనస్సీ గోల్డెన్  రేషియో 61.8% ఐనటువంటి 5648 వద్ద మరియు  5638 వద్ద డబల్ బాటం పాటర్న్ ఏర్పాటు జరిగి అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకొని నిఫ్టీ 5735 వరకు వెళ్లి april 2011తర్వాత మొదటిసారిగా 5700 పైన క్లోజ్ కావడం జరిగినది.కాని రెసిస్టన్స్ ఐనటువంటి 5740  మాత్రం దాటలేకపోయినది.నిఫ్టీ డెయిలీ చార్ట్ లో షూటింగ్ స్టార్ లాంటి పాటర్న్, వీక్లీ చార్ట్ లో దోజి పాటర్న్ ఏర్పాటు కావడం జరిగాయి. రెండు కూడా బెరిష్ పాటర్న్స్ . కాని కన్ఫర్మేషన్ మాత్రం తప్పనిసరి. 5740 పైన నిఫ్టీ నిలదోక్కుకున్నట్టు ఐతే మాత్రం నిఫ్టీ వీక్లీ చార్ట్ ట్రెండ్ లైన్ రెసిస్టన్స్ 5850 , తర్వత 5940    వరకు ర్యాలీ జరగవచ్చు.గత నెల లో వచ్చిన ర్యాలీ తర్వాత ఈ నెలలో ఎక్కువ ర్యాలీ జరగకపోవచ్చు. ఈ నేలాలో నిఫ్టీ 5500-5850 మధ్యలో చలించడానికి అవకాశం ఉంది.  ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీకి మద్దతు 5635, 5580 5535  వద్ద కలదు.  నిఫ్టీ గురుంచి డెయిలీ అప్ డేట్ చేయండి అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు.ఈ పోస్ట్ లో నిఫ్టీ ఈ వారం గురుంచి వివరించడం జరిగినది.ఈ పోస్ట్ లో వివరించిన  వ్యూ ఈ వారం గురుంచి. ఒకవేళ ఏవైనా మార్పులు , చేర్పులు ఉంటే తప్పకుండా అప్ డేట్ చేయగలం. ఈ బ్లాగ్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతున్న వారందరికి తెలుసు . నిఫ్టీ గురుంచి ఎంత ఖచ్చితంగా తెలియచేయడం జరుగుతున్నదో.
ముఖ్య గమనిక :మీరు  స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ లో ఏదైనా ఒక పద్ధతి  ఎంచుకొని దానినే స్థిరంగా  మీరు ఫాలో అయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో మీరు డబ్బులు సంపాదించు కోవడం చాలా సులభం. దాని కోసం ముందుగా మీకు కావలసినది స్టాక్ మార్కెట్ పై అవగాహన .ఒక్క విషయం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి. లెర్నింగ్ చేస్తేనే ఎర్నింగ్ సాధ్యం అవుతుంది. రాజీవ్ గాంధీ ఈక్విటీ సేవింగ్ స్కీమ్