ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 21-01-2013 to 25-01-2013ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 21-01-2013 to 25-01-2013గత వారం డిజీల్ ధరలపై  నియంత్రణను కొంతమేర  తొలగించడంతో  మార్కెట్స్  లాభాలలో ముగియడం జరిగినది. ఈ వారం నిఫ్టీ 6090 పైన ట్రేడ్ అవుతూ  పైన ముగిస్తే 6150-6200 వరకు ర్యాలీ జరిగే అవకాశం కలదు. అదే విధంగా నిఫ్టీ 6015-6020 వద్ద  సపోర్ట్ కలదు. ఈ  సపోర్ట్ బ్రేక్ కానప్పటి వరకు  మీరూ  క్రింది లెవల్లో బై చేస్తూ లాంగ్ పొజిషన్ కొనసాగించవచ్చు. అదే విధంగా పోజిషనల్ ట్రేడర్స్ 5920  బ్రేక్ కానప్పటి వరకు లాంగ్ పొజిషన్ కొనసాగించవచ్చు.సపోర్ట్ 6020,5980,5920 రెసిస్టన్స్ 6150,6180,6220
అదే విధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ 12583-12908 మధ్య రెంజ్ లో ట్రేడ్ కావడం జరుగుతుంది.  లాంగ్ పోజిషన్స్ 12583  క్రింద స్టాప్ లాస్ తో  బై చేయడం లేదా కొనసాగించడం చేయవచ్చు.12908  బ్రేక్ జరిగి నిలదొక్కు కుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ  కనీసం 300 పాయింట్లు ర్యాలీ చేయగలదు.