ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 25-08-2014 to 29-08-2014


ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 25-08-2014 to 29-08-2014
ప్రస్తుతం నిఫ్టీ అల్ టైం హై వద్ద ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. నిఫ్టీ  7950-7960 వద్ద  7980-8008 స్టాప్ లాస్ తో సెల్లింగ్ చేయటం మంచిది. ఒకవేళ స్టాప్ లాస్  హిట్ జరిగితే లాంగ్ వెళ్ళండి . టార్గెట్  8200. సెల్లింగ్ టార్గెట్ నిఫ్టీ  మినిమమ్  100-150-250-350 పాయింట్స్ ఫాల్ జరగగలదు.లైవ్  మార్కెట్  లో  నిర్ణయాలు మార్కెట్  మూమెంట్ కి అనుకూలంగా మారతాయి.
after the call  down side 100 points  
after the call long side above 8008 hit 8173.90  . book some profit  nearing the resistence 8190-8200