కమోడిటీ సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్కమోడిటీ  సిల్వర్ టెక్నికల్ అనాలసిస్
18 -01-2013  నాడు సిల్వర్ 59450  వద్ద  సెల్ కాల్ ఇవ్వడం జరిగినది. ప్రస్తుతం  సిల్వర్  58363   వరకు చేరుకొని 58450  వద్ద ట్రేడ్ కావడం జరుగుతున్నది. సుమారు వెయ్యి పాయింట్లు లాభం  బుక్ చేసుకొని పొజిషన్ నుండి బయటకు రాగలరు.