ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 26-09-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 26-09-2013
ఈ రోజు  డేరివేటివ్  కాంట్రాక్టు  ముగింపు  రోజు కావున మార్కెట్ లో ఓడిదిడుకులు  ఉండటం చాలా సహజం. నిఫ్టీకి ప్రస్తుతం 5798  వద్ద సపోర్ట్ కలదు. రెసిస్టన్స్ 5935  రేంజ్ లో కలదు. వీలయినంత వరకు సపోర్ట్ వద్ద  బయ్యింగ్ చేయటం , రెసిస్టన్స్ వద్ద సెల్లింగ్ చేయటం మంచిది. నిఫ్టీ  లో  పతనం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా 200 sma  పైన క్లోజ్ కావటం జరుగుతుంది.కావున నిఫ్టీ  సపోర్ట్ వద్ద   బయ్యింగ్ చేయటం మంచిది.