ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 31-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 31-07-2013
మీకూ ఇదివరకు తెలియచేసినట్టుగా నిఫ్టీ 5800 సపోర్ట్ బ్రేక్ జరిగి మరో సపోర్ట్ ఐనటువంటి 5760 క్రింద క్లోజ్ కావటం జరిగినది..ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్ క్రింద ట్రేడ్ కావటం జరిగితే నిఫ్టీ మరింత పతనం జరిగి 5680 వరకు చేరుకోవటానికి అవకాశం కూడా కలదు.

ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 26-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 26-07-2013
 మీకు నిఫ్టీ సపోర్ట్ గురించి ఇది వరకు తెలియచేసినట్టుగా 5970కోల్పోయి మరో సపోర్ట్ ఐనటువంటి 5900 దరిదాపులో క్లోస్ కావటం జరిగినది. నిఫ్టీ కి 5900 వద్ద సపోర్ట్  నిలబడినట్టు ఐతే  నిఫ్టీ  రెసిస్టన్స్ ఐనటువంటి  6068  వరకు వెళ్ళగలదు. ఈ సపోర్ట్ వద్ద తగిన స్టాప్ లాస్ తో  బయ్యింగ్ చేయవచ్చు.ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్  కోల్పోతే  మాత్రం నిఫ్టీ 5800 వరకు పతనం కావటానికి అవకాశం కలదు

ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 23-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 23-07-2013
  నిఫ్టీ వరుసగా గత మూడు రోజుల నుండి  రెసిస్టన్స్ లెవల్ ఐనటువంటి 6038 పైన  నిలదోక్కుకోవటం కాని, క్లోజ్ కావటం కాని జరగటం లేదు. నిఫ్టీ 6038 పైన నిలదోక్కుకుంటే నే  6130 వరకు నిఫ్టీ  వెల్లగలుగుతుంది. షార్ట్ టర్మ్  సపోర్ట్ ప్రస్తుతం 5970 రేంజ్ లో కలదు. ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్ బ్రేక్ జరిగితే 5900 వద్ద సపోర్ట్ కలదు. తగిన స్టాప్ లాస్ తో సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టన్స్ వద్ద  పోజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు.

ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 19-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 19-07-2013

ఇంతకుముందు  స్వింగ్ హై అయినటువంటి 6038 దరిదాపులో నిఫ్టీ క్లోస్ కావటం జరిగినది. ఈ రోజు నిఫ్టీ 6038 పైన ట్రేడ్ జరుగుతూ  నిలదోక్కుకోవటం జరిగితే నిఫ్టీ 6130 వరకు సులభంగా చేరుకుంటుంది. క్రింది లెవల్లో 5900 వద్ద స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కలదు.    

ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 17-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 17-07-2013
సోమవారం  రోజు RBI ప్రకటన ఫ్రభావం వలన నిన్న నిఫ్టీ వంద పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ప్రారంభం జరిగినప్పటికి కూడా  5900 వద్ద గల సపోర్ట్ తో తిరిగి కోలుకోవటం జరిగినది.5900 పైన నిలదోక్కుకోవటం జరిగినది కాబట్టి 5975 పైన నిఫ్టీ ట్రేడ్ కావటం జరిగితే మైనర్  రెసిస్టన్స్ 6038 దాటితే  సులభంగా 6130 వద్దకు చేరుకుంటుంది. ఒకవేళ నిఫ్టీ 5900 సపోర్ట్ కోల్పోతే మాత్రం 5760 వరకు కూడా చేరుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.