ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 22-12-2014 to26-12-2014ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్  22-12-2014 to26-12-2014
నిఫ్టీ కి  ప్రస్తుతం  50 sma   రెసిస్టన్స్  కలదు. 8180 ఏరియాలో సపోర్ట్ కలదు. బుధవారంనాడు డేరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్పైరీ ఉన్నందున్న  మార్కెట్  వోలటయిలిటీ అధికంగా ఉండగలదు.  Nifty expiry  upper end  8333- lower end 8117  ఏరియాలో జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వారంలో   Gann dates 22 nd December and 24 th December  నాడు ఉన్నందున ఆ రోజు మార్కెట్ లో నిఫ్టీ మూమెంట్ అధికంగా ఉండగలదు. ఇంతకుముందు 16 th December  నాడు  Gann date గా తెలియచేయటం జరిగినది. ఆ రోజు నిఫ్టీ 150 points down.ఈ వారం నిఫ్టీ చాపేడ్ లెవెల్ 8286.
nifty chart

Gann date