ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 12-11-2012to16-11-2012


ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ 12-11-2012to16-11-2012

గత సంవత్సరం  మూహర్త్  ట్రేడింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఈక్విటీ మార్కెట్ 8%,ఇండెక్స్ 20% లాభాలు జరిగినది. అదే విధంగా గత చరిత్ర పరిశీలిస్తే మూహర్త్  ట్రేడింగ్ ముందు లేదా తర్వాత  మార్కెట్ లో 5-6% కదలిక ఉండటం సర్వసాధారణం కాబట్టి , రాబోయో రోజుల్లో దానికి సిద్దంగా ఉండక తప్పదు.ఈ రోజు ప్రకటించే IIP డేటా మార్కెట్ పై ప్రభావం చూపిస్తుంది. గత 14 ట్రేడింగ్ సెషన్స్ రేంజ్ ఐనటువంటి  5637-5725 బ్రేక్ జరిగి కొత్తగా నిఫ్టీ  5585- 5777 రేంజ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది.నిఫ్టీ కి తక్షణ మద్దతు  5677వద్ద కలదు. ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్ కోల్పోయినట్టు ఐతే ఇంతకు ముందు ఏర్పాటు కాబడిన స్వింగ్ లో ఐనటువంటి 5585 వద్దకు నిఫ్టీ చేరుకోగలదు. ఒకవేళ 5677 వద్ద సపోర్ట్ పొందితే మాత్రం న్యూ 52  వీక్ హై  ఏర్పాటు కావడానికి అవకాశం కూడా కలదు.నిఫ్టీ సపోర్ట్ 5677, 5645, 5585 , రెసిస్టన్స్  5725,5752,5777,5815 వద్ద కలవు.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.