దీపావళి ధమాకా : ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న కొన్ని మంచి షేర్లు

దీపావళి ధమాకా : ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న కొన్ని మంచి షేర్లు

ఈ దీపావళికి చాలా మంది స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు. ఏ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో సలహా ఇవ్వగలరు అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు.ఎవ్వరైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి లాభాలు రావడానికి అవకాశం ఉన్న కొన్ని కంపెనీలు మీకు తెలియచేయడం జరుగుతుంది. వాటిలో మీకు నచ్చిన వాటిని ఎన్నుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయండి.ఒకవేళ మీరూ ఎక్కువ మొత్తం అమౌంట్ ఉంటే కనుక మీ పోర్ట్ ఫోలియో  డైవర్సిఫైడ్ గా ఉండేలా జాగ్రత్త పడండి.

 COAL INDIA LTD
 CMP: 345
TARGET: 410

AXIS BANK
CMP: 1184  
TARGET: 1476

CROMPTON GREAVES
CMP:125
TARGET : 150

ICICIBANK
CMP:1050
TARGET :1270

DB CORP
CMP:210
TARGET :260

UNITED PHOSPHOROUS
CMP:114
TARGET:170

LASERN & TURBO LTD
CMP:1274
TARGET :1500

INFOSYS LTD
CMP :2583
TARGET :3103

SBIN
CMP:1931
TARGET :2140

JK LAKSHMI CEMENT
CMP:125
TARGET:195

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.