ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 10-06-2013 to 14-06-2013ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 10-06-2013 to 14-06-2013  ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ మూమెంట్ 12 వ తేదిన విడుదలయ్యే  iip డేటా, ద్రవ్యోల్బణం మరియు రూపాయి కదలిక  పై  ముఖ్యంగా   ఆధారపడి ఉంటుంది.ప్రస్తుతం నిఫ్టీ 20 sma మరియు 50sma  క్రింద ట్రేడ్ కావటం జరుగుతుంది. ఇది నిఫ్టీ మరింత పతనం కావటానికి అవకాశం కలదు అని తెలియచేస్తుంది.ప్రస్తుతం నిఫ్టీ కి వీక్లీ 20 sma  మరియు 50% ఫిబోనస్సీ లెవల్స్ ఐనటువంటి 5850 దరిదాపులో సపోర్ట్ కలదు.ఒకవేళ 5850 కంటే దిగువన ట్రేడ్ కావటం జరిగితే నిఫ్టీ మరింత పతనం కావటానికి అవకాశం కలదు.  

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.